HÁSZ RÓBERT ERDÉLYI KÖRÚTON

HÁSZ RÓBERT ÍRÓ ERDÉLYI IRODALMI ESTJEI

2015. június 24-26. között kerül sor Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában HÁSZ RÓBERT író, a szegedi Tiszatáj c. folyóirat főszerkesztője, irodalmi estjeire.

Az irodalmi estek időpontjai és helyszínei:

2015. június 24. (szerda) – Marosvásárhely, G.Café, 18 óra

2015. június 25. (csütörtök) – Székelyudvarhely, Városi Könyvtár, 18 óra

2015. június 26. (péntek) – Csíkszereda, a Székelyföld c. folyóirat szerkesztősége, 18 óra

Hász Róbert 1964-ben született a délvidéki Doroszlón, innen kényszerült az anyaországba (egészen pontosan: Szegedre) menekülni, 1991-ben, a délszláv háború gyilkos vihara elől, ekkor még a visszatérés szándékával. E szándék komplex okok miatt végül meghiúsult, de az életpálya ívét ez szerencsére nem befolyásolta, hiszen Hász Róbertet ma már a szegedi Tiszatáj c. irodalmi folyóirat főszerkesztőjeként, és ami ennél is fontosabb: féltucatnyi nagyszerű regény , illetve két novelláskötet szerzőjeként jegyezhetjük. Saját honlapján az alábbi mondattal fogadja az olvasót: „Azért vagyunk mi, mesemondók, igricek, költők és írók a világon, hogy az igazságokon túl elmondjuk az embereknek a történeteket is.” És aki akár csak egyetlen művét is olvasta a szerzőnek, tapasztalhatta, hogy Hász Róbert híven tartja magát a fenti mottóhoz. Nehezen lehetne monotematikus szerzőnek nevezni, hiszen az írásaiban feldolgozott témák, események színterei a honfoglalás időszakától, Mária-Terézia és a délszláv háborúk korán át a messzi jövőig ívelnek. Első erdélyi bemutatkozásán A künde (2006), A Vénusz vonulása (2013) és az Ígéretföld c. regényei kerülnek szóba, és a későbbiekben remélhetőleg az erdélyi olvasók kezébe is. A mind Magyarországon, mind Franciaországban már a második kiadásig jutott A künde c. regénye a honfoglalás korában játszódik, s miközben mítoszokat próbál tisztázni, újabbakat teremt. Teszi ezt olyan mesélőkedvvel és olyan nyelvezettel, mely már az első sorok után magához bilincseli az olvasót. A Vénusz vonulása egy valóban létezett jezsuita szerzetes, Sajnovics János alakja köré szövődik, aki Mária-Terézia megbízásából 1768-ban elutazik az Észak-Norvégia partjai közelében található Vardő szigetére, hogy megfigyelje a Nap és a Vénusz együttállását. Az olvasó pedig mindeközben megfigyelheti a korabeli Európa társadalmi életének számos fontos mozzanatát, mind horizontálisan, mind vertikálisan, a maga eszmetörténeti összefüggéseiben. De nem ezért nem fogja letenni a kezéből, hanem azért, mert közben olyan történetek tartják izgalomban, melyek egy erre szakosodott krimi írónak is becsületére válnának. Az Ígéretföld pedig a távolinak remélt, de talán annál azért közelebb eső jövőbe utaztatja az olvasót, melyben egy újrarajzolt Európát, új erkölcsöket és új világrendet találunk. Sok minden új, csupán néhány dolog régi – az emberi ostobaság és aljasság. De nézzük a dolog jó oldalát – legalább nem fogunk unatkozni…

A rendezvények fő szervezője és támogatója: Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy

Szervezőpartnerek és támogatók:

Marosvásárhelyen – a Látó c. folyóirat szerkesztősége, G.Café, Café Tutun, vasarhely.ro, Studium Prospero Alapítvány

Székelyudvarhelyen – Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, Erdély Magyar irodalmáért Alapítvány

Csíkszeredában – a Székelyföld c. folyóirat szerkesztősége, Székelyföld Alapítvány

Fő támogatók: a Magyar Írószövetség (www.iroszovetseg.hu) és a Nemzeti Kulturális Alap, Budapest (www.nka.hu)