2012. április 20-án került sor Zilahon a Szilágy Megyei Kulturális Központ és Magyarország sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja közös szervezésében a "Költészet tavasza" c. magyar-román költőtalálkozó XII. kiadására. A rendezvényen, amelynek kezdetektől fogva fő szervezője Szőke Anna, a Szilágy Megyei Kulturális Központ munkatársa, több mint két tucat magyar és román költő olvasta fel a népes közönség előtt egy-egy versét, amelyek fordítását a helyi színinövendékek tolmácsolták román, ill. magyar nyelven. A felolvasást követően Devecseri Zoltán kapuvári költő legújabb verskötetét mutatták be, majd azt a magyarországi roma festők képeiből készült kiállítást, amelyet Pethes Mária agárdi költőnő hozott el ebből az alkalomból Zilahra. A rendezvénynek résztvevői voltak Lövétei Lázár László, a Székelyföld c. folyóirat főszerkesztője és Fekete Vince főszerkesztő-helyettes, mindketten költői minőségükben. A nap folyamán ugyanakkor együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására került sor a Szilágy Megyei Kulturális Központ és a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) között, mely megállapodás lényegében csak formalizálta a gyakorlatban évek óta meglévő jó együttműködést. Az ünnepségen részt vett Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke, valamint Lakatos Mihály, Magyarország sepsiszentgyörgyi Kulturális Központjának az igazgatója. Az egyezményt a Szilágy Megyei Kulturális Központ részéről Daniel Sauca igazgató, a MMIKL részéről Tóth Erzsébet főosztályvezető írták alá.

 A rendezvény másnapján került sor az Illyés Gyula Szavalóversenyre, amelyen Szilágy megyei felső tagozatos és középiskolások vettek részt, nagy sikerrel.