A gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban március 15-én 18 órától került sor a Megismételt pillanat – Orbán Balázs és Veress Ferenc XIX. századi fotográfiái, valamint Fekete Zsolt kortárs fényképei című kiállítás megnyitójára.

A kiállítás megnyitóján köszöntő beszédet mondott: Mezei János, Gyergyószentmiklós polgármestere, Csergő Tibor András, a Tarisznyás Márton Múzeum igazgatója. A kiállítást Lakatos Mihály, a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi Kulturális Központjának igazgatója nyitotta meg.

Lakatos Mihály megnyitó beszédében kiemelte:

 

"Orbán Balázs jellemébe és életébe a csodák bele voltak kódolva, hiszen pl. úgy nyilvánítják veszélyes ellenségnek a Habsburgok, hogy a forradalom idején nincs is Magyarországon (lekéste az általa szervezett csapattal) – gondoljuk el, mi lett volna, ha itt van, vagy kalandos életébe – a nagy mű létrehozása mellett – belefért az is, hogy a Kossuthra küldött bérgyilkosokat ártalmatlanná tegye, vagy hogy négy évet töltsön a kor legnagyobb francia írója, a maga is száműzött Victor Hugo társaságában, aki megismervén őt, megjegyezte, hogy 200 Orbán Balázzsal megdöntené a francia császárságot. És ezen a napon, március 15-én, a Magyar Szabadság Napján nem árt megemlíteni azt sem, hogy e nagyszerű ember nemcsak fényképezett, nemcsak tudós munkát végzett, hanem igazi hazafi is volt, aki egész életét a magyarság és ezen belül a székelység ügyének szentelte. Ha nem így lenne, nem olvashatnák azt a végrendeletében, hogy: „A mint egész életem küzdelem volt a jóért, az igazságért, a haza üdveért s a miként életemben soha se kerestem önfeláldozó odaadásomért az öntudatnál más jutalmat: akként már csak a következetességért is oda kell törekednem, hogy halálomból is némi haszon háromoljék e szegény magyar hazára, a melynek egész éltem tevékenységét szentelem (…) Családdal nem lévén megáldva, a magyar népet tekintem családomnak s azt is kívánom fő örökösömmé tenni.”

Veress Ferenc kapcsán - többek közt - az alábbiakat mondotta:

"Veress Ferencnek ennél jámborabb életvitel jutott osztályrészül, ő a feltalálók nem kevésbé izgalmas, viszont kevésbé veszélyes életét élte. 1881-ben már színes képek előállításával kísérletezik, közben pedig a hazai fotókerámia, fotóporcelán úttörője. Igen jelentős tett volt ama felhívása hogy az akkori Magyarország 400 fényképésze örökítse meg hazánk tájait, emlékeit, neves személyeit, majd a gyűjtemény kerüljön múzeumi tulajdonba Ennek fejében csak szabadjegyet kért az akkori vasúttól, hogy a fényképészek az országot be tudják járni. Eme igazán jelentős elképzelés azonban nem valósult meg, ama prózai okokból kifolyólag, hogy a vasút nem adott szabadjegyet, a fényképész társadalom pedig közönyös maradt. Ő a maga részéről azonban megtette, mit megkövetelt a haza."

Fekete Zsolt marosvásárhelyi fotóművészről, a kiállítás megálmodójáról és kivitelezőjéről megállapította:

"Fekete Zsolt, egy a transindex.ro-nak adott 2009-es interjújában azt mondta: „Nem az ötletet tartom fontosnak, hanem a megvalósítását.” Amint Veress Ferenc esetéből látható, teljességgel igaza volt. Hiszen hosszú az út az ötlettől a megvalósulásig, sőt, néha nincs is. Annyiban talán mégis szerencsésebbnek mondhatja magát Veressnél, hogy míg ez utóbbit az állami vállalatnak tekinthető vasút elutasította, Fekete Zsolt támogatásban részesülhetett a magyar állam részéről az általa végzett munka idején. 

Végezetül pedig hadd említsem meg a fenti interjú azon részét is, mely derűs elmosolyodásra adott alkalmat számomra. A riporter kérdésére, hogy:

Mi jelentette (jelenti) a legnagyobb nehézséget munkája során? azt válaszolta: "Nem tudok nehézségről beszélni, talán a nehézkedés, a gravitáció, amikor cipelem a felszerelést."

Nos a kérdés árnyalásához nem árt tudni, hogy Orbán Balázs falukutató útjaira mintegy húsz kilónyi fényképészeti felszerelést és két fényképezőgépet vitt magával...

Én a magam részéről gratulálok Fekete Zsoltnak e nagyszerű kiállításhoz, és azt kívánom, hogy Isten tartsa meg jó egészségben és jó erőben, hogy tovább cipelhesse fényképezőgépét, hogy számos hasonló kiváló kiállítással örvendeztethesse meg kortársait, és ajándékozhassa meg az effajta ajándékokért mindig hálás utókort!"

A kiállítás Gyergyószentmiklóson 2013. április 15-ig látogatható.

 

(A felvételek a Tarisznyás Márton Múzeum honlapjáról - http://www.tmmuzeum.ro - származnak.)