2013. április 25-én délután 16 órától vette kezdetét a "Szent György Napok 2013" programjaiba illeszkedő és a sepsiszentgyörgyi Tipe Tupa Egyesület, valamint a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja által szervezett "Csángó délután" c. rendezvény, dr. Tánczos Vilmos kolozsvári egyetemi tanár Madárnyelven című előadásával.

 

 

Dr. Tánczos Vilmos igen érdekfeszítő előadásában többek közt beszámolt saját - a 2011. esztendőben számlálóbiztosként szerzett - csángóföldi tapasztalatairól, a csángómagyarok identitástudatát övező problémákról (melyek objektív és szubjektív tényezők egyaránt befolyásolnak), és azzal zárta mondandóját, hogy bár jelentős erőfeszítések történtek mind a magyar kormányzat, mind a magyar és erdélyi civiltársadalom részéről a magyar identitástudat megerősítéséért, az érdemi eredményekért még igen sokat kell munkálkodnia minden érintett félnek, beleértve a csángómagyarokat is.

 

Az előadást követően lépett színre a Háromszék Együttes "ifjúsági tagozataként" is aposztrofált és Virág Endre és Virág Imola táncoktatók által irányított Százlábacska Néptáncegyüttes, mely hangulatos és színvonalas előadása során csángó táncokat mutatott be.

 

 

Őket Nyisztor Ilona énekesnő, a Pusztinai Magyar Ház igazgatónője, és pusztinaiakból álló csoportja követte, mely ízes csángómagyar nyelven előadott népdalokkal, táncokkal és mesékkel adott ízelítőt a jelenlévőknek mindabból, amit a csángómagyar kultúra jelent. Előadásuk igen nagy sikert aratott a közönség soraiban, mely a másfél órás műsort követően sem volt hajlandó egykönnyen leengedni a rögtönzött "színpadról" Nyisztor Ilonát és csoportját.

 

 

 

A rendezvényt táncház zárta, melyen a résztvevők a Fabatka zenekar kiváló muzsikájára  táncolhattak.