"KÖZÖS TÉR - KÖZÖS ÖRÖKSÉG"

Erdélyi előadás-sorozat és albumbemutató

 

 

2013. október 8-11. között kerül sor Sebestyén József budapesti építész előadó-körútjára, mely során a meghívott vetítéses előadást tart az 1998-2006 között zajlott Nemzeti Örökség Program határon túli műemlék-felújítási fejezetéről, illetve bemutatja a 2013-ban megjelent, és a Program eredményeit tükröző „Közös tér-közös örökség” c. albumot.

 

„Vár állott, most kőhalom,/Kedv s öröm röpkedtek,/Halálhörgés, siralom/Zajlik már helyettek”– írja Kölcsey Ferenc a Hymnus utolsó előtti szakaszában, s bár nem valószínű, hogy a Kölcsey-féle látomás ihlette meg az illetékeseket, tény, hogy ha valaki a kilencvenes évek derekán végigtekintett a magyarság határon túli emlékhelyein, műemlékein, valami efféle benyomásokat szerezhetett róluk. Eme áldatlan helyzeten kívánt segíteni a budapesti Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, amikor 1998-ban elindította a Nemzeti Örökség Programot, amelynek fő célkitűzései közt szerepelt, hogy – többek közt – a határon túli magyar épített örökséget is megóvja az enyészettől. S bár a műemlék-restaurálás közismerten igen költséges feladat, és az utóbbi évtizedekben a mindenkori gazdasági helyzetnek kiszolgáltatott magyar állami források sem buzogtak elapadhatatlanul, az erre a célra fordított összegeknek, illetve az illetékesek és szakemberek elkötelezett munkájának, erőfeszítéseinek köszönhetően a program igen jelentős eredményekkel büszkélkedhet. Ezen eredményekről ad számot előadókörútján az ügy iránt mélységesen elkötelezett szakember, Sebestyén József építész, aki az egykori Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának köztisztviselőjeként mindvégig aktív szerepet vállalt a Program szervezésében és lebonyolításában. És ugyancsak a Program eredményeit tükrözi a 2013-ban a budapesti Crew Kft. által megjelentetett „Közös tér-közös örökség” c. mind tartalmilag, mind esztétikailag igen nívós album, mely szövegben és képekben meséli el a legjelentősebb felújítások/restaurálások történetét.

Bár a Program keretében felújított műemlékek (múltunk emlékjelei, elődeink ránk hagyott öröksége) még jó ideig képesek lesznek dacolni a bomlasztó idővel, az emberi hanyagsággal és néhol a rosszindulatú nemtörődömséggel is, a feladat, az elé állított „sürgős” jelzővel együtt, még hosszú ideig nem vehető le napirendről. Erről bárki meggyőződhet, aki feltérképezi műemlékeink jelenlegi állapotát. „Épített emlékeink megóvásáért a kulturális diplomáciának és a közösségeknek össze kell fogniuk és együtt kell működniük, a megkezdett örökségvédelmi munka folytatása szükséges” – írja az album bevezetőjében Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára. És ez bizakodásra ad okot.

                                    Az előadás-sorozat kolozsvári plakátja

 

A körút állomásai, illetve az előadások időpontjai az alábbiak:

 

2013. október 8., 18 óra – Marosvásárhely, Bernády Ház (szervezőpartner: Bernády György Közművelődési Alapítvány)

2013. október 9., 18 óra – Kolozsvár, EME székháza(szervezőpartner: Erdélyi Múzeum Egyesület)

2013. október 10., 19 óra – Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Képtára(szervezőpartner: Haáz Rezső Múzeum)

2013. október 11., 17 óra – Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum(szervezőpartner: Székely Nemzeti Múzeum)