GÁBOR ÁRON 200. - IRODALMI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

(Benyújtási határidő: 2014. szeptember 30., 16 óra)

 

1.  Kiíró

Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy

Kovászna Megye Tanácsa

Kovászna Megyei Művelődési Központ

 

Lebonyolító: Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy

 

2. A pályázat tárgya és célja

    Bizonyára mindannyiunkkal „lassított már a vonat a kökösi hídon”, de ha nem, akkor is ismerjük Kányádi Sándor nagyszerű költeményét, amely a székely nemzet hősének,

    az 1848-49-es szabadságharc legendás ágyúöntőjének, Gábor Áronnak az alakját idézi fel. E költemény megírása óta is eltelt azonban egy év híján hat évtized, és a Kiírók

    úgy gondolták, hogy 2014-ben is – mely esztendőben Gábor Áron születésének 200. évfordulóját ünnepeljük – érdemes felhívni kortárs szerzőinket arra, hogy a hősi halált

    halt berecki tüzér őrnagy alakját, élettörténetét, és Háromszék 1849. évi nagyszerű önvédelmi harcát válasszák ihletforrásul, újabb, XXI. századi „hangszerelésben”

    létrehozandó alkotásaik megírásához, amelyeket – reményeink szerint – a jövő század ugyanúgy klasszikus művekként fog ünnepelni, mint mi Kányádi Sándor költeményét.

 

Pályaműveket az alábbi kategóriákban várunk:

1.       Lírai műfajokban (vers, elbeszélő költemény, eposz, stb.)

2.       Prózai műfajokban (novella, elbeszélés, kisregény, stb.)

  

3. A pályázat jellege

    A kiírás nyilvános, jeligés irodalmi pályázat.

 

 

4. A pályázat díjazása

   A Balassi Intézet-Magyarország sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ – a Bíráló Bizottság döntése

   alapján – mindkét kategóriában nettó 400 EUR összegű első díjjal, illetve nettó 250 EUR összegű második díjjal jutalmazza a nyertes műveket.

   A Bíráló Bizottság által kiválasztott művekből – kellő mennyiségű színvonalas alkotás beérkezése esetén – a későbbiekben antológia készül az olvasóközönség számára.

 

 

5. A részvétel feltételei

    A pályázónak legalább egy, önálló, publikált kötettel kell rendelkeznie abban a műfajban, amelyre pályázatát benyújtja.

    Pályázni csak saját, újonnan elkészített, és a Bíráló Bizottság döntéséig semmilyen formában nem publikált irodalmi alkotással lehet.

    Minden pályázó egyetlen pályaművet nyújthat be.

    A pályázók kizárólag saját alkotásukkal pályázhatnak.

    A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá vállalja a felelősséget, hogy az általa benyújtott pályamű

    nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát, és a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályba nem ütközik.

    A pályázó vállalja, hogy amennyiben pályaműve a Bíráló Bizottság által az antológiában való publikálásra kiválasztásra kerül, azt díjmentesen bocsátja a Kiírók

    rendelkezésére – az antológiában való közlésre.

    A határidő után érkezett pályaműveket nem áll módunkban befogadni.

    A pályázók a pályázat benyújtásával tudomásul veszik, hogy a Bíráló Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályadíjakat indokolt esetben ne ítélje oda.

    A pályázók a pályázat benyújtásával engedélyezik, hogy alkotásuk a Kiírók által szervezett rendezvényeken, illetve a pályázattal kapcsolatos média-megjelenésekben

    részben vagy egészben szerepeljen.

    A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírás feltételeit és a Bíráló Bizottság döntését a pályamunkák kiválasztásáról és rangsoráról. A Bíráló Bizottság  

    döntésével kapcsolatban fellebbezésnek nincs helye.

 

 

6. A pályázat menete

    A pályaműveket digitális formában kérjük megküldeni a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , valamint a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ímélcímekre, párhuzamosan. A beküldő ímélcíme semmilyen

    formában nem tartalmazhatja vagy tükrözheti sem a kézirat szerzőjének nevét, sem más nevet. Ezen előírás megszegése a beküldőnek a pályázók sorából való kizárását

    vonja maga után, a pályamű nem kerül elbírálásra!

    A Bíráló Bizottság döntése alapján érintett szerzőktől - a döntést követően - a pályamű beküldésekor használt ímélcímen kérjük a jelige feloldását, illetve a pályázati

    feltételeknek való megfelelés igazolását.

 

 

7. A pályázat időrendje

    2014. március 15. – a pályázat kihirdetése

    2014. szeptember 30. 16.00 óra – A pályaművek beérkezésének határideje

    2014. október 15. – a Bíráló Bizottsági döntés határideje

    2014.  november 27., Bereck – díjkiosztó ünnepség, díjak átadása.

   

 

8. A Bíráló Bizottság és döntéshozatal

    A pályaműveket 5 fős Bíráló Bizottság bírálja el.

    A Bíráló Bizottság tagjai írók, költők, illetve a pályázatot kiíró intézmények 2 képviselője.

    A Bíráló Bizottság többségi szavazással hozza döntését, munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság döntése végleges. A Bíráló Bizottság az értékelés során a művészi értéket

    és a relevanciát veszi figyelembe.

 

Kapcsolat

  

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.