KRÓNIKÁS ÉNEK - TORMA MÁRIA MŰSORA

KRÓNIKÁS ÉNEK - FERENCZES ISTVÁN ÍRÓ, KÖLTŐ KÖSZÖNTÉSE 70. SZÜLETÉSNAPJÁN

 

2015. január 22-én 19 órai kezdettel kerül sor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Torma Mária előadóművész "Krónikás ének" c. műsorára a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban.

A műsorral a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja, Magyarország csíkszeredai Főkonzulátusa, a Kájoni János Megyei Könyvtár, és a Székelyföld folyóirat szerkesztősége FERENCZES ISTVÁN írót, költőt köszönti, 70. születésnapja alkalmából.

Ferenczes István a kortárs magyar irodalom kiemelkedő jelentőségű írója, alkotásai jól ismertek és kedveltek a magyar nyelvterület minden szegletében. Legalább kéttucatnyi kötet (szépirodalmi, riport- és publicisztikai, gyermekirodalmi kötetek) és egy olyan kulturális folyóirat, a Székelyföld, megalapítása fűződik a nevéhez, mely az utóbbi közel két évtizedben határokon innen és túl a megbízható minőség, alaposság és nyitottság etalonjává vált Kárpát-medence szerte. Ferenczes István alkotói világa, anélkül, hogy monotematikus lenne, erősen kötődik szülőföldjéhez, az itt élő közösség mindennapjaihoz és hányatott sorsához. Íróként, újságíróként, közéleti és magánemberként is igen sokat tett azért, hogy az erdélyi magyar sorskérdések a figyelem középpontjában maradjanak, a kiútkeresés lankadatlanul folytatódjék, és hogy az erdélyi magyar kultúra ne süllyedjen provincializmusba. Ezt a kommunista államhatalom is érzékelte a maga idejében, és gondoskodott arról, hogy Ferenczes István ne végezhesse háborítatlanul azt a munkát, amely mellett elkötelezte magát. A forradalom után maga köré gyűjtötte a Székelyföld szerkesztőségébe a fiatal nemzedék számos tehetséges alkotóját, és ennek a csapatnak igen nagy szerepe volt abban, hogy napjainkban Csíkszereda Budapestről nézve sem egy távoli, behavazott és „farkasokkal táncoló” provincia, hanem egy élő és életet adó kultúrával rendelkező székelyföldi kulturális centrum, amelyre mindig érdemes odafigyelni. Számos díj és elismerés birtokosa, köztük a Balassi Bálint emlékkardé, a József Attila- és az Arany János-díjé.A műsor tartalma:

KRÓNIKÁS  ÉNEK

Torma Mária pódiumműsora

Szent István királyról (egyházi ének, Szűcs Miklós)

Kecskeméti Vég Mihály: Az 55. zsoltár (részlet)

Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság (részlet)

Rimay János Balassi ciklusából részlet

Balassi Zsigmond adatai Balassi Bálint halála körülményeiről

Nagy László: Balassi Bálint lázbeszéde (részlet)

Szkhárosi Horvát András: Az átokról (részlet)

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz

Wathay Ferenc: XXIV. ének (Szűcs Miklós)

Széchenyi István Hitel (részlet)

Bella István: Testamentom

Ady Endre: Elhanyagolt, véres szívünk

Ady Endre: Ésaiás könyvének margójára

Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból

Szállj el madár (katonanóta, Szűcs Miklós)

József Attila: Levegőt!

Buda Ferenc: Rend

Ratkó József: Tanyák (részlet)

Ferenczes István: Didergés (részlet)

Buda Ferenc: Himnusz haza

Közreműködik: Szűcs Miklós (ének, koboz, hegedű)

 

Torma Mária Krónikás ének című verses pódiumműsora a XVI. század irodalmától kezdve kortárs költészetünkig ad áttekintést a magyarság sorsfordulóiról, romlásunkról, pusztulásunkról, az értékvesztésről és a komor gondolatokon is átsütő hazaszeretetről.

A Budapesten élő előadó az 1998-as balassagyarmati Országos Színjátszó Fesztiválon Krónikás ének c. műsoráért a Nógrád Megyei Közgyűlés előadói díját kapta.

A versmondás területén hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő munkája elismeréseként az alábbi díjakat kapta:

1999  „Ki viszi át a szerelmet” plakett (Budapest)

2000  Radnóti-díj (Győr)

2005 Latinovits-díj (Balatonszemes)

2008 Magiszter Versmondó Cím (Budapest)

Szűcs Miklós 1961-ben született Szegeden. Tizenéves kora foglalkozik népzenével. 1986-ban magyar-ének szakos tanári diplomát szerzett a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1992-ben megalapította a Dalamáris együttest. 1994-ben népdaléneklés kategóriában megszerezte a Népművészet Ifjú Mestere címet. 2000-ben egyik alapító tagja volt a Naplegenda Társulásnak, akikkel moldvai, gyimesi és világzenét játszanak. 2010 óta rendszeres közreműködője a Szeres együttesnek. Több, mint tíz éve vendégénekese a Jánosi együttesnek. Családjával Kunszentmártonban él. Fiaival családi zenekart alapított.

 

A két előadó másnap, 2015. január 23-án, 18 órai kezdettel a gyergyószentmiklósi Művelődési Központban lép fel a fenti műsorral.