SICULICIDIUM 250. - FOTÓKIÁLLÍTÁS

HOLTAK VIGASZA - MÓSER ZOLTÁN PRIMA-DÍJAS FOTÓMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA CSÍKSZEREDÁBAN

2014. január 7-én, 18 órai kezdettel kerül sor Csíkszeredában, a Székelyföld Galériában, Móser Zoltán fotóművész "Holtak vigasza" c. kiállításának megnyitójára.

A rendezvény a Siculicidium - a Habsburg-csapatok által 1764. január 7-én hajnalban, Madéfalván elkövetett vérengzés, ún. "madéfalvi veszedelem" - 250. évfordulója alkalmából szervezett rendezvények sorába illeszkedik.

A Móser Zoltán képei által ihletett költemények szerzője: Tamás Menyhért költő.

 

Jaj, jaj, én Istenem!

Én Istenem, jaj, jaj!

Ágyútűztől, füsttől

Hollósul a hajnal!

Hollószín madarat

Szárnyaltatsz éjünkre,

Hollószín virradat

Havas véred üszke,

Havas véred üszke

indítja a fotográfiákból készült - és a kiállításéval azonos címet viselő - albumot Tamás Menyhért ez alkalomra írt nagyszerű költeménye, a Siculicidiumaink könnytelen oszlopa, s nehezen lehetne ennél találóbban költészetté emelni mindazt, ami 1764. január 7-re virradóan Madéfalván történt. Tamás Menyhért maga is bukovinai származású, s ha nem lenne az, akkor is megérintené Madéfalva tragédiája, mert költői lélek nem mehet el érzéketlenül egy effajta esemény mellett, amelyről ő maga is azt írja, az album lapjain, egy másik költeményében: „Ekkora gonoszság ellen, az Isten is tehetetlen.”

 

                                   Móser Zoltán fotóművész

Móser Zoltán, az album utószavában emígy összegzi munkájuk eredményét: „Az évforduló alkalmával megszólítottuk és vallomásra bírtuk a kezeket és a fákat. Ők, vagyis ezek a képek a szülőkre, rokonokra, ősökre emlékeznek: a nehéz sorsú elődökre, a Bukovinába menekültekre, és a 250 évvel ezelőtt Madéfalván meghalt ártatlan áldozatokra. Szelíden, szomorúan, vigasztalón.”


                                                     Tamás Menyhért költő, író

 

Az esemény szervezője: Balassi Intézet - Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy

Szervezőpartnerek: Külügyminisztérium, Balassi Intézet (Budapest), Magyar Művészeti Akadémia, Székelyföld Alapítvány

Fő támogató: Magyarország Főkonzulátusa, Csíkszereda